is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordig zijn nog twe gebroeders, genaamt Jan uuDirk Porter van Wijk, voerende liet wapen van Wijk, te weten twee gele raderkens op een schilt half sabel en half goud.

A° 1403 is deze heerlijkheyt door den Graaf van Holland gegeven aan Koude wijn Kuist, ridder.

A° 1413 is heer geworden Boudewijn Kuist, des voorgaanden zoon.

A° 1435 Adriaan van den Poele by Tt overlijden van Jan van den Poele, zijn broeder en na hem by overdragt in 't zelve Jan Spiering.

A° 1443 Willem Spiering, zynen zoon.

A° 1455 Dirk Spiering van Wel Willems zoon, na zijns vaders dood.

A° 1460 Heer Peeter van Damme, abt van O. L. Vrouwen klooster tot Middelburg, by overgifte van Dirk Spiering van Wel Willems zoon.

A° 1405 Heer Jan van 's Gravesande.

A° 1484 Heer Jan van Westcappel.

A0 1500 Heer Pieter van den Capelle.

A° 1520 Maximiliaan van Bourgongne (bastaard van Heer Boudewijn). abt van Middelburg, na wiens dood de heerlijkheid van Wijk aan de Graaflijkheyt van Holland vervallen is. 1)

Het schijnt, dat voor dezen hier een salmenvisschery geweest is. dewijl die van Wijk voor het verheffen van het leen twee salmen plagten te betalen.

Dit doip heeft de grootste kerk van het gansche land van Heusden; dewijl haar d'eene klok door den oorlog ontnomen was, hebben zy d'andere tot Heusden gevlugt en verzet.

A° 1640 hebben zy twe andere laten gieten, waarvan de grootste den 5 September na een vierendeel uurs geluydt te hebben aan stukken geborsten is "

1) Volgens van Oudenhoven t. a. p. blz. 22 geschiedde dit eerst, nadat in 1561 Mr. Nicolaes de Castro, eerste bisschop van Middelburg, heer van Wijk was geworden.