is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dletiïtr en,de) Weder ^aen staen biden ghereemt

Ende süHen daer blive(n) thent die priester daer coemt (de) leest dat hi d(aer) sculdich is te lesen Item dm sullen die kerckmeisters ene(n) yegeliken gheven en(de) hen seIven desghelijcs na inhout de(r) cedulen PnLP

e"<de) l01"',6' die daer af Sijn' Ilem sosal me n) dien XII armen gheve(n) die crone half en(de) tfheliic

deilen En(de) alsoe vele peins als daer verboert worde uerende vander cronen en(de) alle versumende loen voerscr lats van de(n) priester, van de(n) koster, va(n) der kerken en(de) vande(n) kercmeisters.

Item of dese arme versumede(n) enich dat si tot vi-ilien

niet en quame(n) so soude elc sijn loen versumefn en(de) misli<,e des ^ ofJdat

tSJ ! , S' SOt"le,nl e"<de) voerscreve(n) iB ten waer of daer enich siec waer en(de) dat den kercmeisters kondich wae(ren) dan soude die sieck hebbe(n) oheJijc of h> daer selve waer. Kn(de) of van dese(n) arme(n) enich enZp,VerSUmende ,va(n) enige(n) punten dal si doen soude(n)

Zn ell'Z " *' S""°" di6 overscouwe(n)

en de) itó 1/7 T™' °n(''e) a" wien ** ""«"'«eet (de) met en doet als voerscreven is daer sullen si van

elke(n) liaer loen af nemen also als siit van eiken m.ni ,

verboren totter lieiligher kerken behoef'sonder verdrach. "

2