is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In jaer uns Heren XI1I1C ende steri Willem van

Wyck, heren Jans sone van Wyck, ridders, bidt voer sijn ziele.

Int jaer ons Heren X1I1IC ende starf joncfrouwe Marie,

die oec wijf was Willems van Wyck voers., heren Jans soen van Wyck, ridders.

Nu siet hoe God gecruyst waart Van den feilen Joden onwaert.

Ende hoe dat die Romeyn op hem hebben ghewroken

Als Christus ende die propheten hadden ghesproken. '

Die plaghe was also groet,

Van hongher bleef der menich dusent doot.

Die moeder at liaer kijnt mede.

Dits exempel van alre keitivighete.

Der Joden bleef bi ghetale doot,

Elfhonderdusent ende tiendusent; dats dats wonder "roet

Der Joden waert vercoft ende wechgegheven.

Vijltichdusent ende XVIC dus ist in der waerheyt besneven

Dit tuycht Josephus diet selve sach openbaer.

Ende in der bibelen vijndi des ghelijcs al claer.

Willem van Wyc, heer Jans soen, ridders, heeft dus vonden

God gedenc sijns in allen stonden.

Doe men screef X1IIC ende XGV inden hervest alghemeen. Was choer ende after kerke gemaect.

Willem van Wyck leide den eersten steen.

Men screef XIIIIC ende in den zomer ons Heren jaer.

Doen londeerde Arnt van Wyck Arntssoen des heyligs geest outaer Inder eer Gods ende onser vrouwen.

Soe wie dat had, dat hij daer een lampe af bomende sal houden.

Heer Jan van Wyck ende heer Boyen Kuist van Wyck waren ten

n , . .. [heyligen lande ghereden.

Daer worden si beide ridders gheslegen.

Hughe van Wyck soude mede hebben ghereden ende bleef thuvs. lli waert ziec: des was hy droeve ende confuvs.