is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item Dirck van Wyc ende jonkf. Gheertruyt sijnwijf hebben ghegeven ende opgedragen den heylighen geest meisters tot Wijc vier scaren weven in den Meeuwert, enen nobel sjaers erfïelick op een huys ende hof, ghelegen tot Aelborch, den Heendijc aen d een side ende den Kerckhof aan d'ander side. Item nog 2 vranckryksce cronen sjaers erfïelick, ghelegen op huys ende hof, dat Wouters van der Steghen te wesen plach. Ende hieraf sullen die heiligegeestmeesters voers. alle jaer uytreyken 8 pont den personen hier nae geschreven, te weten 10 oude Holl. Wilh. tuyn voer elc pont. Inden yersten elc van den vier biddenden oerden, die hoer termijn jaerlics boude in den lande van Iloesden, een pont sjaers erfcijns, te betalen half tot Korsavont ende die ander helft tot Paessen, ende daer voer sullen die terminarise voerscreven tot tween tiden sjaers, te weten tot Korsmisse ende Paesscen openen heiligendach te mistide tot Aelborch inder kerken een misse sijn sculdieh te doen, te prediken ende openbaerlijc te bidden voer die zielen Dirx van Wyk, jonckvrouw Gheertruden voerscr. ende hoerren beider vader ende moeder, ende na der missen ten einde vanden grave Dirx van Wyc ende jonkvrouwen Ghertruden gaen lesende daer enen miserere mei Deus ende enen Deprofundis voer die zielen voerscreven ; item noch een half pont sjaers, teweten den persoen tot Aelborch II Wilh. tuyn ende daervoer sa! hi alle jaer opten lesten dach van Meye vigili ende misse van requiem doen, bidden openbaerlic voer die zielen jonckvrouw Gheertruden hoers vaders ende moeders ende Claes Spierings hoers broeders ende ten eynde van den grave gaen lesende miserere ende de profundis; item den luminaris der kerken van Aelborch II Wilh. tuyn voer dat ghelucht ende den coster enen Wilh. tuyn voer sinen arbeit; item noch een half pont sjaers, teweten den persoen tot Aelborch II Wilh. tuyn sjaers ende daer voer sal hi alle jaer des anderen daghes na sente Mertijnsdach doen vigelie ende misse van requiem, ende ten grave jonckvrouwen Gheertruden voerscr. gaen lesende miserere