is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ipso die Ascensionis, qui est quinta Maij, jaergetijt Jan Reierszoen die oude; Heylwich zijn frau; Jan Jan Reierszoen; Willem Jan Reierssoen; Elisabeth zijn dochter. Jan RoelofTszoen huysfrau; Michiel Janszoen ende Syke, zijn dochter. Hiertoe heeft Jan Jan Reierssoen die guede beset, enz.

Opten Korsavont jaergetijt Willem Gerit Scalcken huysfrau ende heeft der kerke enz.

Rem den anderden Sonnedach in den Mey ist jaergetijd Spierinck van Well ende Agnes, zijn huisfrou, enz. °

Rem het is jaergetyde Cornelis Jan Nykels zoen met zijnder huisfrau Dericken, enz.

Rem des Vrydaechs voor Alderheyligen so eest jaergetyde Claes Jan Aelaertsen ende Nenna Jan Alaerts dochter ende Senefaes Henrickszoon; hiertoe is beset enz.

Op folio (57 van het Missale staat in 18e eeuwsch geschrift het volgend rijmpje op den rand:

O, Wtjk gy hebt klagen,

Maar ten anderen soo wort gy wel geregeert.

Maar Veen mag wel doen sijn klagten,

Want de Regeerders en Kerkenraat

Mogen wel voor haar hart kloppen

En seggen: o Heer doen wy niet wel

Wil onse sonden versagten.

XV : XC Cum expensis.

Door ondervinding.