is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus Gonfes. Anniversarium Reineri Wilhclmi, Sophiae, suae uxoris et suorum liberorum et parentum.

Anniversarium Arnoldi, filii Arnoldi de Wyck et Elysabeth, domieellae, feria quarta ante Georgii festum. Panes.

Maria et. . . . Obiit Joannes Daesdonck anno 1518.

Georgy martyr. Anniversarium Wouteri Spierinc de Aalborch, uxoris et filiorum suorum, in festo Marei evangelistae.

Cleti papae. Anniversarium Nycholai Greekens, Machtildis, suae uxoris ac suorum liberorum, feria quarta ante. . . .

Sophia virg. Int jaer ons Heren X1I11C ende XX111I des Vridaeehs voer Meydach starf Jonckfr. Lysbet, die wijf was Willems van Wyck, her Jans van Wyck, ridders ende dochter was Willems Koes van Nederynen, heren Ghysbert Kochszn, ridders.

Vitams martvr. Anniversarium Domini Ilenricide Heesel, investiti quondam de Wyck, feria sexta ante Maxenlium.

Anniversarium Domini Johannis de Wyck, militis, Dominae Agnetis, suae uxoris, Wilhelmi de Wyck, filii dicti domini Johannis, Elysabeth et Elysabeth, domicellarum, uxorum quondam Wilhelmi de Wyck.

Anniversarium Mgr. Theodorici de Heeswijck, feria sexta ante

MEI.

Anniversarium Lauwerencij Jacobi in profesto Maij.

Anniversarium Nicolaij Spierinc, uxoris suae, feria secunda post Philipp. et Jacob. Panes.

Anniversarium Johannis Spierinc, filii Theodorici de Wel et Margarethae, suae uxoris et Margarethae, suae sororis et Jacobi, filii sui, tertio die Maij. Panes.

Ipso die Ascensionis Domini. Jaergetijt Jan Reyerssoen die oude, Heylwich sijn huysvrou; Jan Jan Reyerszoon, Willem Jan Reyerszn, Michiel Janszn ende Seyke, sijn dochter, Elisabeth Jansdochter Jan Roelofszn huysfrou was. Panes.