is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anniversarium Beatrisse, uxoris quondam Ghysberti Segeri, ipso die sancte Margarete Virginis.

Int jaer ons Heeren XIIIIc ende 11II op den derden dach na der Apostelen Divisio- sterf Jonkvrouw Mechtelt, Willems wijf van Wyck was.

Anniversarium Johanne Adriani, calcilicis uxoris, et ejusdem Adriani curn parentibus et tiliis eorumdem, ipso die Pantaleonis martyris. Et dabunter panes.

AUGUSTUS.

Anniversarium Johannis Arnoldi.

Margriet, Claes Spierinckx huysvrou, feria VI post vincula sancti Petri.

Anniversarium Ade, filii Theoderici Cuipers, Theoderici sui patris, Elisabeth sue matris, et Elisabeth sue uxoris, feria VII post festum Petri ad vincula.

Anniversarium Arnoldi Johannis, dicti \denzoen et Elisabeth, sue uxoris, tertia die post Petri ad vincula.

Anniversarium Magistri Arnoldi de Ryswyck, pastorishujus ecclesie sexti. Panes.

Anniversarium Johannis die Moyter, Margarete uxoris sue et parentum utriusque in vigilia beati Laurencii martyris.

Anniversarium Arnoldi de Wyck et uxoris; eodem die Johanne, uxoris Danielis Anthonii.

Anniversarium Theoderici Kuyst de Gammeren, domiccllae Gertrudis sue uxoris, quatuor liliorum suorum et domicelle Korstine, fdie dictorum.

Anniversarium Johannis Manijs, uxoris et lilii.

Anniversarium Hannardi de Wyck, et uxoris.

Anniversarium Wilhelmi de Wyck, Danielis, uxoris et liberorum.

Anniversarium Henrici de Vlymen, Sophie sue uxoris, Henrici, lilii Bernardi, et Sophie sue sororis.

Anniversarium Arnoldi Henrici et Agathae uxoris.