is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anniversarium Dominica post Luce Evangeliste Arien Derick Kuysten Porterszoen, ende Ariaen, zijn huysvrou. Claes Willemssoen ende Margriet zijn huysvrou.

Anniversarium Johannis Zegerts et Mechteldis, ejus uxoris et liberorum dictorum.

In profesto Omnium Sanctorum anniversarium Gysberti Johannis, Agnele [sue] uxoris et liberorum praedictorum.

Eodem die anniversarium Joannis Vinthelmi de Pendere, uxoris, liberorum suorum et parentum. Panes.

Feria VI ante festum Omnium Sanctorum est anniversarium Claes Arii Alaertszoen ende Venna Jan Alaertszoen.

NOVEMBER.

Anniversarium Theoderici Rubberti et Beatricis, sue uxoris, in festo Omnium Sanctorum.

Anniversarium Gysberti die Voecht et parentum suorum ipso die Animarum. Panes.

Anniversarium Heilwigis Hermani, Theoderici Petri, ipso die Sancti Huberli.

Anniversarium Johannis de Boeninghen et domicelle Agnetis, sue uxoris, in profesto Willebrordi episcopi et confessoris.

Anniversarium Johannis de Wyck, filius Johannis Zuermont de Wyck et domicelle Elisabeth de Haembroeck, ipso die Martini. Panes.

Anniversarium Johannis Verplack et parentum suorum et cum liberis in profesto Martini, episcopi.

Anniversarium Wauteri Andree et uxoris et parentum suorum in profesto Martini. Panes.

In het jaer ons Heren XIIIC ende LXXXVI op Sente Brictiusdach starf heer Jan van Wyck, ridder, tot Vynegyen op 't wederkeren van den heylighen grave. Bidt voer sijn siele.

Aert van Wyck Aertszn van Wyck feria sexta ante Catharinae. Panes.

Anniversarium Domini Bartholomei de Wyck, investiti quondam de Poderoy, in profesto Katharinae virginis.