is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arnt Hutten soens dochter gheseet; op sente Mertijnsdach in den wijnter, als die scepenbrief begrijpt.

Item i'/j scild, die Arnt van Ghent besette op een holï'stat, ghelegen tot Wyc beneven Korstinen Baten dochter erven suitwaerts; op sente Jans onthoefdin^he.

Item 4 liber syaers totter lampen op Jan Persynendeop Lyonis Persyns erfg., ghelijc als die scepenbrieve begripen. Item Heilken Heyman Smeets dochter 1 Arnoldusgulden van den ghesete, daer sy op woent.

Dit is alsulc tvasse als men dar kerken van Wyck jaerlics sculdigh is. Item 6 liber was op X bont lants, gheleghen tot Wyc op 't bloclant, dat Coudenovens kijnder nu bruiken ; op sente Petersdach ad cathedram.

Item lVa lib. was op 21h bont lants, oec gheleghen opt bloclant, dat Syken Dirc Bonincx nu bruict; op sente Peter vsc. Item 2 lib. was op een stucke lants, gheleghen tot Wyc tusschen des persoens lant ende Hermans van Veen, dat Arnt Hutkens soen te wesen plach ende dat Herman van Veen nu bruict; op sente Peters dach ad cathedram. Item II liber was op Noermans goet, als die brieve begripe; op Korsavont. Item IV* liber was op een hofstat, die Stynken Beelkens nu bruict; op Bamis.

Item 1 liber was op. . . dat betaelt Danckart op Paeschen.

Item Lynken Molenbach een half liber was van horen gheseetken, daer si op woent; op sente Peter ad cathedram.