is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesete, daer scepenbrieven af sijn. Item 22 stuv. op Willems gesete van Wyc, daer brieven af sijn, op Sint Lamberts dach.

Item een vymene korns op 2 hont lants, die Willem Jan Lambrechts soen toebehoren, geleghen op die Spyc tusschen Willems erve voers. ende Ghibe erfgenamen van Wel.

Item 1 lib. van den X liber, die Boydewyn Kuyst besette op Sente Mertijnsdach. Item Heesken 's Kosters ö hoenre op hoer ghesete; op St. Lamberts dach. Item 40 stuv. sjaers op Hughe van Wyck besette, sijn memorie mede te doen, op enen merghen lants te Ghenderen op die Verweden, daer brieven af sijn; op Pinxten.

Item 4 hoenre op een ghesete, yhelegen tot Ghenderen, dat den Reygout heit. Item 2 stuv. op Jan Manis gheseet.

Dat is alsulc erfcijns als den persoen van Wyc toebehoert aen den ewighen memorien, die men jaerlix begaende is in der kercken van Wyck.

Item in den iersten 5 stuv. van meister Dircs pont van Heeswyc des Vridags vóór Meydach.

Item 2 Wilhelmussche Hollantsche scilden op lleyman Broenen soen ghesete, die heer Henric van Hesel, persocn tot Wyck, besette der papelicke provende tot Wyc om sijn memorie jaerlijcs mede te doen, daer die persoen van Wyc voers. af uytreiken sal XV stuv., ghelijc dat instrument ende brieven, die daer af sijn, uytwisen, welc 2 scilde voers. verscinen op Bamissen.

Item 1 twelfste dele van eenre crone van den memorie, die Willem van Wyc gemaeckt heeft voer hem ende sijn ouders des Vridachs voer Meydach. Item 5 stuv. van Mergriet Segers memorie des Vridachs voer Bamisse. Item 5 stuv. van Beatrys Ghysberts memorie op Sinte Mergrieten dach. Item 1 pont van de memorie, die Aleyt Reynkens wijf ghemaect heeft opten 16en dach in December.

Item V stuv. van Damen Dircs soens memorie des Saterdachs nae Sente Peters dach ad vincula.