is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

De bezittingen van de Tafel van den 11. Geest te Wijk.

Uit is des hcylich Gheest erfcijns van Wyck:

Item Wynout Gheritssoen tot Veen XL scillinghe op Paessclien, als die scepenbrieve daer af begripen. Item 2Vi liber op een holFstat, gheleghen tot Wyck, tusschen den Heendijc ende Bernt Rutghers soens erve, dat Arnt van Wyc, Arnts van Wyc Swalen soen, nu ter tijt bruict; op Pinxsten. Item XL sc. op een hoilstat, gheleghen tot Wyck tusschen die ghemeyne steghe ende Arnt Serys soens erve, dat Arnt voerscreven nu bruict; op Sente Lambert. Item 1 liber sjaers op een hoffstat, gheleghen tot Wyck tusschen Jans erffghenamen, dat Hannart van Oerden nu bruict; op Sente Lamberts dach. Ende uyt deser voerscr. rente salmen gheven alle jaer XIII paer scoen ende dat ander voert den armen an rocken. Item VI liber op een hoiï'stat, ghelegen tot Wyc tusschen Jacop Pouwels soens erve ende Jan Spierinx van den heilighen Bornc, die Neysken Claes erfgenamen nu bruicken; op Bamis. Item 2 lib. op een hoffstat, gheleghen tot Wyck tusschen Michielen v;in Oerden ende Arnt Arnt Willems soens soen, dat Willem Arnts soen nu bruict; op Bamis.

Item Hein, pape tot Douveren, 3 Wilhelmus scilde, als die scepenbrieve begripen, die daer af sijn. Item 1 Wilhelmus scilt op een hofstat, ghelegen tot Wyck, die coman Dirc nu bruict, als die brief begrijpt; op Bamis. Item 8 lib. op 3 merghen lants, ghelegen tot Wyck in die Hoeven tusschen Jan Dirx soens, als die brief begrijpt, die Gherit van Wyck Dirx soen nu bruict; op Sente Merten.

Ende dese 4 lib. salmen gheven an scoenen. . , . .