is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item XI oude bulken, die Salome Jan Lamberts besette ende die ghelt Ghys die Vos van 2 roeden dijes, die hi teghen Salemon voersr. vercreghen heeft voer die XI oude butkens; op Bamis. Item Matheeus kijnder 2 Reynaldus gulden van dien ghesete, daer si op wonon, ghelegen tusschen Heesken Gosters ende Jacob die Keimp. Item Heilken Heyman Smeets dochter IX Arnoldus gulden van dien gheseet, daer sy oj) woent, ghelegen tot Wyc an dien Kerchof suytwaert.

Item vijf scillinghe van den ponde, dat Lysbet, die Dircs cupers wijt was, besette; op Bamisse. Item een lib. op Jans Voechts hoiïstatt; opten heylighen Pinxtdach. Item III lib. ende een vierdel van X stuv. ende een vierdel van VI hoenderen sjaers. die Gherits Arntsoen besette, gelegen op Heymeric Dirck Kuisten soen erve op die Corenwort, als die scepenbrief begrijpt. Item 1 croen sjaers op 2Va mergen lants, ghelegen in den banne van Veen in die Uytbeemden, als die scepenbrieve begripen, dat Zegher Arnts soens erfghenamen nu bruicken; op Sente Merten; welc crone der kerken te wesen plach.

Item enen enghelsen nobel sjaers op Gherits honts gheseet op Korsmisse, als die scepenbrief begrijpt. Item enen engl. nobel sjaers, die een helft op Hermans Cupers gheseet ende die andere heltt op Met Hermans gheseet, als die scepenbrief begrijpt; op Bamis.

Item vijftich stuv. sjaers, die Hughe van Wyck den heiligen Gheest van V\yck ghegeven heeft, den armen jaerlijcs scoen om te copen. Ende daer af betaelt die persoen van Hedichusen X sc., die heylighe Gheest van Herpt X sc.; ende Jan Mathys soen van Herpt XXX scill. sjaers; op Bamisse, als die scepenbrieve begripen. Item anderhalven Wilhelm, scilt op een gheseet, Jan Maech aen die een zide. Jan meister Jans zoon aen dander zide, dat leghet aen den Auwaert, welken Wilhelm, scilt voers. die heylighe Gheestmeisters weder uytreiken sullen jaerlix den vier biddende oirden, elc