is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Van de oudste geschiedenis van Almkerk is weinig meer bekend, omdat deze gemeente behoort tot de dorpen, welke veel van den St. Elisabelhsvlood te lijden hadden en het bovendien daardoor voor een goed deel verzwolgen werd.

Volgens Schutjens Geschiedenis van het Bisdom 's Bosch, III, p. 90, bestond de gemeente of het ambacht Almkerk vóór gezegden vloed uit de dorpen Eemkerk en Eemstein (moet zijn Almstein) en ontleent de gemeente Almkerk haren naam aan het riviertje de Alm, dat, vóór dat de Maas van Bokhoven naar Loevestein gegraven werd, 1) zijnen oorsprong had in de Hommelerwaard en bij het voormalige Almsvoet zich in de Maas ontlastte, doch dat thans eerst bij de kerk van Rijswijk zijnen aanvang neemt en van daar langs Waardhuizen, Emmikhoven en Almkerk loopt om nabij die laatste plaats met het Schansgat en den Gantel of de üoslkil zich te vereenigen en daarmede de lileek te vormen.

De charters, betreffende Almkerk, welker hieronder zullen volgen en allen ouder zijn dan de St Klisabethsvloed. zoodat zij eene zeer belangrijke bijdrage voor de alleroudste geschiedenis dier gemeente zijn, bevinden zich in een fragment van een Gartularium, dat lang bewaard werd in het Archief van de heerlijkheid Well in Limburg en thans berust in de verzameling handschriften van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant; op de achterste bladzijde van hetzelve staat geschreven: du cotnte de Lippe. De charters zijn daarin in duidelijk Middeleeuwsch staand schrift met regelmatige afkortingen geschreven.

A. F. VAN B.

1) Men zie over het graven van dit gedeelte der rivier de Maas van Hetirn: Historie der stad en meyerye van 's Bosch, I, p. 34 en 35 en p.351 en 52.