is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mid den coste, die onsse lieve neve off sine gheerven aen tijmmeringe gedaen mochten hebben. Ende dair tho sullen wy off onse gheerve onssen lieven neve vorser, oir sine gheerven vrilick laten heffen ende op boren die geheel jaerschaer van den guede vorser., die vallende is na dien dat wy lossinge doen, beholtelick dat onsse lieve neve off sine gheerven ghelden sullen uuter jaerschaer sulken commer als vorser, is ende van deser voirgen. summen en sullen wy noch onsse gheerven ons gheen betalinge vermeten ten si dat wy den principaell brieff overhebben in onsser macht, mer soe wes dat wy oll* onsse gheerven mid quitantie onder zegell ons lieffs neven voirscr. oir sijnre gheerven bewisen mogen, dat wy hem gegeven hebben, dat sall ons, onsse gheerven in affcortinge te staden comen ende soe wanneer dat wy olT onse gheerven den vorser, lossinge doen willen so sullen wy oir onse gheerven onssen lieven neven of sinen gheerven, die inden voirscr. guede sitten, goede gulde ende betalinge doen van den summe voirscr. ende van den coste, die sy aen tijmmeringe gedaen mogen hebben aen onssen huyse tot Almsteyne oft moelnen, in der selven munten, dat voirscr. is, bijnnen der porten van Breda oir bijnnen der steden van Sint Geertruydenberghe, tot welcken dat onss lieve neve voirscr. oir sine gheerven kiesen, dats hem genoecht, ende sijs verzekert sijn ende geweldich hebben in hoir behout, Uien waer off wy of onsse gheerven tot Breda noch tot Sinte Gertruydenberge niet vrilick gecomen en konden, soe souden wy oll' onsse gheerven dat ghelt leveren ende der betalinge doen onssen lieven neve voirscr. offte sinen gheerven, die in den voirscr. gueden sate, tot eenre ander stat, die sy coren ende sy des hoirs geweldich ende verzekert waren, ende wy oir onsse gheerve wel geveilicht. Voit ist vorwarde, dat onsse lieve neve Heer Jan van Pollanen, heer van der Lecke ende van Breda voirscr. in den vorgenoemden gueden sitten sal ende berusten sijn leeirdage lanc, then wair oll wy oll onsse gheerve die lossinge binnen sinen leve tegen hem