is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van der Lecke ende synen medeplechters voirscr. vrv ende schadeloos te houden van allsulcke chijnse ende pacht als men den Here van Sunte Peters tot Utrecht jairlicx van desen voirscr. guede sculdich is te geven ende dairtho soe sullen sy dese voirnoemde guede vry houden ende verwaren van allen anderen oncost ende onraet binnen bans ende buten bans. die mijt recht op desen voirscr. goede comen mach, onvermindert van den scult voirscr. ende duerende dese negen jair lanck voirscr. ende nyet langher. In orconde deses brieve bezegelt mijt onssen zegelen in 't jaer ons Heren 1414 des Vridachs na onsser Vrouwendach visitatio.