is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duivenvoorde, de natuurlijke broeder van Johan 11 van Polanen, in 1339 reeds de heerlijkheid Breda van den Hertog van Brabant had gekocht; deze tegenstrijdigheid is waarschijnlijk aldus te verklaren, dat Willem van Duivenvoorde de heerlijkheid Breda als een rechtleen had gekocht, hetwelk bij zijnen dood, daar hij geene wettige kinderen had, aan den Hertog van Brabant moest terugvallen, zoodat Willems recht eenigzins het karakter van eenen lijftocht had.

Hij stierf in 1377 en was gehuwd met 1° Oda van Hornes, dochter van Willem, heer van Horn, Altena, Weert, Nederweert, Heeze en Leende; '2° Elsbeen. weduwe van Jan, Heer van Rotselaer (?); 3° Margriet van der Lippe. Hij won:

bij de eerste vrouw:

a. Jan III van Polanen, heer van der Leek en van de Niervaart; zijn natuurlijke oom Willem van Duivenvoorde vermaakte hem: die borchscappe van den Borch te Sinte Gheertruidenberge metten wedden ende die heerlichede van der stede: de gerechten van Almonde, Dubbelmondeen Twintig hoeven, alsmede de heerlijkheid Breda, zoodat hij in elk geval rechtmatig Heer van Breda was; hij stierf in 1394en liet slechts eene dochter na, Johanna van Polanen, die huwde met Engelhrecht graaf van Nassau ;

h. Philips van der Leek, priester, (bastaard?);

c. Heinric van der Leek, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Moergestel;

d. Willem van der Leek, kanonik te Luik;

e. Dirk van der Leek, drossaard van Heusden;

f. Oda van der Leek, h. Hendrik III de Roovere, burggraaf van Montfoort;

(). Beatrix van der Leek, h. Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Zoom;

bij de derde vrouw:

h. Otto van der Leek, heer van Hedel en Almstein, h. Sophia, erfdochter van Berg ('s Heerenberg); van henstammen de Heeren van Boxmeer af.