is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPIERING VAN AALBURG.

I. Jan Spiering van Aalburg 1) werd in 1355 beleend met een gezeet en een hofstad met 15 hont lands te Aalburg »te houden van minen heere [d i den Graaf van Holland] toter waelgheboren luden recht" en in 1360 met 32 morgen lands in het YVijkerbroek in den ban van Genderen, 2 morgen te Wijk »in die hove" en 15 hont bij de kerk te Aalburg. Hij was de vader van :

1. Klaas Spiering, die volgt onder II.

2. Jan Spiering, die volgt onder Ilbis.

3. Mechteld Spiering 2).

4. Marie Spiering. In 1369 doen Klaas en Mechteld te haren behoeve afstand van de rechten, welke zij zouden kunnen doen gelden op goederen huns vaders onder Wijk en Aalburg.

II. Klaas Spiering deed in 1372 ten behoeve van Jan van Baardwijk Klaas Spieringszoon 3) afstand van 8 morgen,

werd opgevolgd. In denzelfden tijd leefden ook nog een Boudewijn Kuyst Arentszoon van Gent, in 1391 beleend met land onder Babiloniënbroek, en een Boudewijn Kuyst, wiens zoon Arent van Wijck in 1394 overleed en wiens kleinzoon Dirk van Wijck, gehuwd met Geertruid Spiering, een bastaard Boudewijn Kuyst had, die in 1429 wordt vermeld.

1) Mogelijk was deze een broeder van Wouter Spiering van Aalburg, die met zijne vrouw en kinderen een jaargetijde vestigde in de kerk te Wijk. Deze zou dan dezelfde kunnen zijn geweest als Wouter Spiering Janszoon, die in 1341 en 1355 schepen van Heusden was en wiens dochter Geertruid in 1391 haar testament maakte.

2) Eene Machteld Spieringsdochter ontving in 1387 van haren man Arent Ywijn Mallantszoon (d. i. Arent Ywijn de zoon van Jan van Mallant, die weer een zoon was van Arent Ywijnszoon van Oudheusden) 3 morgen in den Oester, in den ban van Oudheusden, in lijftocht.

3) Of tusscben hen beiden eene familiebetrekking bestond, blijkt niet uit de akte van verlei. Jan van Baardwijk zal vermoedelijk familie zijn geweest van jonkvrouw Marie Klaas Spieringsdochter, die in Maart 1346 van haren echtgenoot Pieter Ovelaer de helft van diens huis en land te Baardwijk in lijftocht kreeg. Klaas Spiering van Baardwijk wordt vermeld in een oorkonde van 15 April 1355 (Cartulaire de 1'Abbaye de Saint-Trond, I, 39Ü).