is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in 1419 en volgende jaren schepen van Heusden was. Zij overleefde hem en had hem een zoon geschonken, die volgt onder V.

V. Dirk Spiering van Well werd na den dood zijns vaders, op 15 üctober 1455. met het dorp en gerecht van Wijken andere leengoederen verleid. Het dorp en gerecht van Wijk stond hij in 1459 af ten behoeve van den abt van het Premonstratenser klooster van O. L. Vrouwe te Middelburg. Het steenhuis met de vier morgen lands te Wijk droeg hij tien jaren later over aan Jan bastaard van Cronenbureh. Dirk was schepen te Heusden in 1471, '72, '75, '79—'85, '88, '93—'90, 1502 en 1503, en zegelde met een rad met zeven spaken. Hij was hoogstwaarschijnlijk de vader van:

1. Adriana Spiering van Well, die blijkens het leenboek der heerlijkheid van Zoelen in 1524 beleend werd met een korentiend; Mr. Arent Spiering (vermoedelijk die van blz. 94) deed toen voor haar den leeneed. Zij leefde nog in 1550; in 1551 was Hugo Spiering van Aalburg, Heer van Herpt, haar erfgenaam. Zij zal wel zijn »die joncfrou Dirck Spierincxdochter", die in de stadsrekening van Heusden over 1521 voorkomt.

In denzelfden tijd als de laatstelijk genoemde Dirk Spiering van Well wordt ook meldiDg gemaakt van:

I. Jan Spiering van Well. De familiebetrekking, welke tusschen beiden bestond, is niet met zekerheid aan te geven 1). Wie Jan's vader was, is onbekend; zijne moeder voerde blijkens de kwartieren van zijn kleinzoon in blauw een gouden

1) In 1458 leefden de gebroeders Jan Spiering van Well en Simon Spiering van Well. Zij hadden tot moei wijlen Margriet Jacobsdochter van Berne en tot neef Hendrik Gerrilszoon.