is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Klaas Spiering, die volgt onder IV.

2. Jan Spiering, die schepen (1435, '49 en '54) en Heiligegeestmeester (1466), alsmede lid der 111. L. Vrouwe Broederschap was en in 1470 overleed. Hij vermeerderde het wapen van zijn geslacht met een barensteel in het schildhoofd en een molenijzer in het hart van het schild, tusschen de bovenste twee heiblokken 1). Volgens Taxandria, jaarg. 1905, blz. 47, was hij gehuwd met Catharina Monix Willemsdochter.

IV. Klaas Spiering was schepen in den Bosch in 1447, '52 en '58, fabriekmeester der St. Janskerk en lid der 111. L. Vrouwe Broederschap. Hij zegelde als Bartholomeus hierboven genoemd en overleed in 1466.

Hij was de vader van 2):

\. Anthonis Spiering, die volgt onder V.

2. Bartholomeus Spiering.

3. Petra Spiering, die in 1493 vermeld wordt als weduwe van Herbert van Oy, Heer van Balgoy en Keent.

V. Anthonis Spiering was schepen in den Bosch in 1492 en '96 en overleed omstreeks 1502. De ster, die Klaas en Bartholomeus hierboven genoemd in het schildhoofd voerden, plaatste hij daaronder tusschen de bovenste twee heiblokken. Hij was gehuwd met Sophia van Uden, dochter van Adriaan Arent Stamelaartszoon van Uden.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren :

1. Klaas Spiering, die volgt onder VI.

2. Adriaan Spiering.

3. Elisdbeth Spiering, gehuwd met Nicolaas le Borgne. Zij worden nog vermeld in 1540.

1) Zijn zegel en die van de verder volgende Bossche schepenen uit het geslacht Spiering zijn afgebeeld in Taxandria, jaarg. 1905, blz. 45.

2) Ik onderstel dit ten minste; bewezen vond ik alleen, dat Anthonis, Bartholomeus en Petra allen een Klaas tot vader hadden en dat Bartholomeus een broeder was van Petra.