is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert met het pouden rad, en in overeenstemming hiermede schijnt te beweren van het oud-adellijk geslacht af te stammen. In hoever dit beweren waarheid zou kunnen blijken, kunnen wij niet beoordeelen; het^tegendeel is niet te bewijzen! Maar wat wel te bewijzen is, is dat de genealogie, welke tot staving van het beweren wordt gegeven en welke te vinden is in Vorsterman van Oyen's »Stam- en Wapenboek van aanzienlijke familiën", eiken historischen grond mist en met ter zijde stelling van alle goede trouw moet zijn verzonnen, üm slechts een enkel voorbeeld te noemen, zij hier vermeld, dat deze familie heet af te stammen van een Gerrit Spiering, die in 1520 zou geboren zijn uit het huwelijk van Hugo Spiering, drossaard van Heusden, en Catharina van Bever en 1). Boven zagen wij reeds, dat de hier bedoelde Hugo Spiering van Aalburg (die N.B. in de genealogie ook nog een jongere broeder wordt genoemd van sGerrit Spiering van Wel of Quatael"!) kinderloos is overleden en dat zijne vrouw Catharina de Bever in 1520 reeds eenige jaren dood was. Vermelden wij nu hierbij nog, dat Hugo — die, gelijk wij zagen, een zoon was van Arent Spiering van Aalburg — een zoon genoemd wordt van een voor zoover is na te gaan nimmer bestaan hebbend echtpaar Francols Spiering X Jacoba van Outshoorn, dan schijnt genoegzaam aangetoond, dat het tijdverspilling ware, aan deze genealogie eenige verdere aandacht te wijden.

1) Deze Gerrit Spiering zou behalve een zoon Cornelis, van wien de Tielsche Spieringen, die o. a. te Hoorn in de regeering hebben gezeten, en de Delftsche familie Spiering van Spieringshoek heeten af te stammen, nog een zoon Derk Spiering hebben gehad, die naar Zweden zou zijn gegaan en de vader zou zijn geweest van Peter Spiering Silverkroon. Ook dit is niet juist. Peter Spierinck Sylvercroon, die eerst in 1636 onder den naam Petrus Spierinck van Northolm als Minister der Kroon van Zweden in den Haag kwam en in 1637 als liesident van Zweden terugkwam, was een zoon van Francois Spiering, een Antwerpenaar die om den geloove naar Delft was uitgeweken, waar hij een tapijtfabriek oprichtte en in 1630 hoogbejaard overleed. Peters broeder Isaac was in Poolschen dienst; van hem stamt vermoedelijk de familie Spiering Guldecroon.