is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

INLEIDING blz. 1-3

INVENTARISSEN > 7—80

HET ARCHIEF DER GEMEENTE KRALINGEN.

I. Archief van Schout en Gerechte n°. 1—78

II. Archief van den Ontvanger van het

Collateraal » 79—89

III. Archief van het Gemeentebestuur.

1. Stukken van algemeenen aard.

a. Notulen » 90—129

b. Ingekomen en uitgegane stukken, publicatiën, verslagen, verordeningen, instructiën » 130—326

c. Akten » 327—331

2. Grondgebied » 332—335

3. Bevolking > 336—436

4. Verkiezingen > 437—441

5. Gemeentebestuur » 442—445

6. Geldmiddelen.

a. Stukken van het Gemeentebestuur » 446—546

b. Stukken van den Gemeente-ontvanger » 547—e,19

7. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen.

a. Stukken van het Gemeentebestuur. » 620—631

b. Stukken van de Commissie voor

de Publieke Werken » 632—633

c. Stukken van de Commissie voor de Exploitatie van het Koolclosetstelsel

en de Gemeentereiniging » 634

d. Stukken van de Commissie voor

de Waterverversching » 635

8. Medische politie » 636—661