is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Nationale Militie n°. 662—701

10. Armwezen... * 7°2—7IQ

11. Nijverheid > 711—712

IV. Archief van den Burgerlijken Stand.... » 713—821

V. Archief van Armmeesteren » 822 — 831

VI. Gedeponeerde stukken > 832—835

HET ARCHIEF DER GEMEENTE CHARLOIS.

I. Archief van Schout en Gerechte n°. 1—54

II. Archief van den Ontvanger van het

Collateraal » 55—59

III. Archief van het Gemeentebestuur.

1. Stukken van algemeenen aard.

a. Notulen » 60— 117

b. Ingekomen en uitgegane stukken, publicatiën, verslagen, verordeningen, instructiën » 118—352

c. Akten > 353—35$

2. Bevolking > 359—3^4

3. Verkiezingen > 3^5—3^8

4. Gemeentebestuur » 389—39°

5. Geldmiddelen.

a Stukken van het Gemeentebestuur » 391—447 b. Stukken van den Gemeente-ontvanger > 448—462

6. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen > 4^3

7. Medische politie » 4^4—4^6

8. Gemeente-politie en Justitie » 467—479

9. Nationale Militie. > 480—490

10. Onderwijs > 491—492

11. Armwezen » 493—5°5

12. Landbouw » 5°^

13. Nijverheid > 5°7

IV. Archief van den Burgerlijken Stand.... » 5°8—581