is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bij Wet van 6 December 1894 Staatsblad 184 werd de vereeniging der gemeenten Rotterdam, Kralingen en Charlois tot eene nieuwe gemeente Rotterdam bepaald.

De vereeniging der gemeenten zoude volgens deze wet tot stand komen op den dag der eerste vergadering van den Raad der nieuwe gemeente; art. 2 der wet hield in , dat alle bezittingen en lasten der vereenigde gemeenten overgingen op de nieuwe gemeente Rotterdam , zonder dat daarvoor eene nadere akte gevorderd werd.

Krachtens besluit van Gedeputeerde Staten had deze eerste raadsvergadering plaats op 28 Februari 1895; op denzelfden dag werden bij proces-verbaal overgenomen de archieven der gemeenten Kralingen en Charlois. volgens de daarvan bestaande inventarissen, die voor deze overname door den gemeentearchivaris van Rotterdam, wijlen den heer J, H. W. Unger, waren gecontroleerd (Archief—verslag Rotterdam 189 5).

Onder de van Charlois overgenomen archieven bevond zich het archief der gemeente Katendrecht; deze gemeente was bij Wet van 25 October 1873 Staatsblad 142 met de gemeente Charlois vereenigd geworden tot eene nieuwe gemeente Charlois.

In 1896 werden door de gemeente Rotterdam de oud-rechterlijke archieven der geannexeerde gemeenten in bruikleen ontvangen van het Algemeen Rijksarchief; inventarissen dezer stukken zijn opgenomen in het Archief-verslag Rotterdam 1896; zij bevatten de volgende nummers uit achterstaanden inventaris ■ Kralingen 24-28, 31-56, Charlois 5-51, 54, Katendrecht 1,2, 5-16.

Na de ingebruikneming van het nieuwe Rotterdamsche archief-depót en mede in verband met de publicatie der „Handleiding" werd in de jaren 1900 en 1901 met eene nieuwe ordening