is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stukken behoorende tot het archief van Rotterdam, als eigenares der Ambachtsheerlijkheid Kralingen

De protocollen der Kralingsche notarissen.

Archief der Grondheerlijkheid Charlois.

Archief van den Polder Katendrecht.

Stukken behoorende tot het archief van Rotterdam, als eigenares der Ambachtsheerlijkheid Katendrecht.

Voor eene volledige collectie ontbreken dus slechts: het archief van den Polder Charlois en de stukken der eigenaren van de Ambachtsheerlijkheid Charlois, terwijl spoedige toezending van de protocollen der te Charlois geresideerd hebbende notarissen in het vooruitzicht is gesteld. De namen der ambachtsheeren worden, met andere bijzonderheden betreffende Charlois, aangetroffen bij J. W. Regt, Beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Riederwaard en het Land van Putten over de Maas. (Zwijndrecht 1848). Eene bijdrage tot de kennis der hier beschreven archieven zelve vormt de verhandeling van Mr. de Blécourt over „de Ambachten in Rijnland, Delfland, Schieland" (Vincent Loosjes. Haarlem 1902), die een overzicht geeft van de ontwikkeling van wetgeving, bestuur en rechtspraak in deze landschappen en speciaal het Kralingsche archief vermeldt.