is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46i. 1863 - 1864. 484. J loo,

f looüi

465. 1865—1866. 485. '

466. 1867—1868. 486. ^ (pak).

467. 1869—1870. 487. (

463. 1871—1872. 488. j 1886,

469. 1873. 489. ,

470. 1874. 490. J 1887'

471. 1875. 491. 1888.

472. 1876. 492. j

478. 1877. 493. ^ 1889,

474 1878. 494. 189J.

475 1879. 495. ,

476. 1880. 496. t 189L

477. 1881. 497. ,

1 RQO

478 i 498. t

479.J 1882, 499. )

480 1888. 5U0. )' 1893,

481. j 501. )

482. \ l884' 502. \ 1894<

483. 1885 503. 1895.

504. Octrooi voor het Gemeentebestuur, houdende authorisatie tot het vorderen van 2 additioneele stuivers te ponde op de middelen in het octrooi genoemd, voor den tijd van 3 jaren. 1806.

1 charter.

505—530. Kohieren der plaatselijke direkte belasting. 1875—1894.

26 deelen.

505—512. 1875 —1882. Ieder jaar 1 deel. 518—524. 1883—18S8. Ieder jaar 2 deelen. 525—530. 1889—1S94. leder jaar 1 deel.