is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54. Registratiën van eigendomsovergang van onroerende goederen krachtens vererving 1808—1811.

1 deel.

II. ARCHIEF VAN DEN ONTVANGER VAN HET

COLLATERAAL.

55 -57. Register van ontvangst van trouw- en begrafenisgeld. 1701 —1805.

3 deelen.

55. 1701—1709; 1734—1767.

56. 1 767—1794.

57. 1795—1805.

58. Register van overledenen, geformeerd ingevolge art. 25 der ordonnantie van 4 Oct 1805. 1806—1811.

1 deel.

59. Register van aangegeven lijken. 1806 1811.

1 deel.

III. ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR.

N.B. 2,3 Maart 1795 werden Schout en Gerechte door de burgerij van Charlois tot regeering verkozen. De installatie der Municipaliteit van \vege de provinciale Regeering had 24 Maart 1798 plaats.

Bij het Keizerlijk Decreet van 2 1 October 1811 werden de gemeenten Charlois en Katendrecht vereenigd tot de gemeente Charlois; door het Reglement van bestuur voor het platte land der provincie Holland van 9 October 1816 werden zij weder gescheiden. Doch bij Wet van 25 October