is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Akten.

353. Verzameling „Diverse Akten". 1855—1893.

22 dossiers in doos.

N.B. Tot deze verzameling- behooren: Akten van koop, ruiling, erfpacht, huur enz.

Ten dienste der Rotterdamsche Gemeente-administratie is op deze akten een alphabetische index gemaakt.

354. Akten van aanbestedingen, verhuringen enz.; met Repertorium der akten gepasseerd ten overstaan van den Secretaris. 1874—1894.

1 band.

355. Contract met den polder Charlois, waarbij aan de gemeente Charlois eene altijd-durende vergunning wordt verleend tot het inlaten van water op de wijze in het contract omschreven. 1867.

1 stuk.

356. Contract met A. van Gent Mz. betreffende het onderhoud der door de gemeente Charlois ter verkrijging van rivierwater in het benedendorp daargestelde werken. 1867.

1 stuk.

357. Akte, waarbij de Gemeente aan de Maatschappij van Gemeente-crediet te Amsterdam verpandt een aandeel in deze Maatschappij, groot ƒ 500,—. 1873.

1 stuk.

358. Akten van borgtocht, gesteld voor Gemeenteontvangers. 1822—1867.

1 omslag.

4