is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

493. 1854—185S.

494—5U5. 1S59—1870. Ieder jaar 1 band.

12. Landbouw.

506. Landbouwverslagen. 1866 - 1887.

1 pak.

13. Nijverheid.

507. Processen-verbaal de comrnodo et incommodo, ingevolge de Hinderwet enz.; met bijlagen. 1875—1895.

1 band.

IV. ARCHIEF VAN DEN BURGERLIJKEN STAND.

508—511. Doop-, trouw- en huwelijksproclamatiënregister der Hervormde Kerk. 1660—1811. 4 deelen.

508. 1660—1706.

N.B. Van dit zeer vervuurde register is een afschrift gemaakt op het Rotterdamsche Gemeentearchief.

509. 1707—1734.

510. 1735—1771.

511. 1771 — 1811.

N.B. De aanteekening der doopen loopt tot 1804.

512. Doopregister der Hervormde Kerk. 1805— 1812.

1 deel.