is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. 1802—1808.

N.B. Hierin tevens: Registratiën van akten volgens de ordonnantie op hetkleinzegel. 1807-1811. 10. 1809—1811 (omslag).

11. Register van aangiften van onderhandsche verkoopingen. 1782—1809.

1 deel.

12—13. Processen-verbaal van publieke verkoopingen en verhuringen. 1712—1810.

2 pakken.

12 1712—1771.

13. 1772—1810.

14—15. Minuten van schepen-akten. 1713—1810.

2 pakken.

14. 1713—1759.

15. 1760—1810.

II. ARCHIEF VAN DEN ONTVANGER VAN HET COLLATERAAL.

16. Register van taxatiën ten behoeve der collaterale successie. 1735—1785.

1 deel.

17—18. Register van ontvangst van trouw- en begrafenisgeld. 1784—1805.

2 deelen.

17. 1784—1801.

18. 1802—1805.

19. Register van aangiften van overlijden. 1806— 1811.

1 deel.