is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60. Minuteele acte van beleening van Symon Polman HelMYCHSsoen met de goederen en grove en smalle tienden te Gees, die wijlen Johan Polman in gebruik had 1557.

• 1 stuk.

NB. Zie regest N°. 17.

61. Minuteele acte van beleening van J. Oldenhuys, schulte te Zweelo, met het gedeelte „trecktynde", vroeger in' gebruik bij A. Camerling, predikant te Coevorden. 4 Juni 1754.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 35.

62. Minuteele acte van beleening van Lucas Homann, schulte van Rolde en Rolder dingspel, met het gedeelte der grove en smalle tienden te Gees, vroeger bezeten door zijne moeder Anna Hiddinck. 3 Maart 1757.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 43.

Goederen in 't kerspel Borne.

63. Verklaring van Johan van Welevelde, dat hij van Johan van Rvne in leen heeft ontvangen den hof te Welvelde, 't Lutteke Hulschar, dat Storkeslo, 't huis ter Beke, 't huis ter Haar, 't goed Bartolding en 't Veldhuis te Hertman, alles in 't kerspel Borne. 1353.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 1.

64. Acte van beleening van Caspar van Scheele met den hof te Welvelde, 't goed ter Beke, 1t Lutteke Hulschar, Sterkesloe, 't huis ter Haar en 't Veldhuis. Met minuteele verklaring van trouw als leenman ter zake van deze beleening. 1550.

1 charter en 1 stuk.

NB. Zie regesten Nos. 13 en 14.

In dorso van de minuteele verklaring staat eene minuteele

uitnoodiging van dezelfde hand voor om Maandag

voor Palmen te Deventer te komen en mede te reizen naar Amersfoort, ter bespreking van het voorgenomen huwelijk van den schrijver met eene dochter van Johan van Kcijlenborch, Maart 1550.