is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7©. Minuteele acte van beleening van G. ten Cate te Almelo met 't erf Bekkingh in de marke van Senderen, in 't gericht van Borne. 24 April 1737.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 32.

Deze minute heeft tevens gediend voor de acte van beleening van Ootmar ten Cate met 't erf Hulschar (vgl. Inv. N°. 68).

71. Volmacht van Gr. ten Cate op J. W. Habvig, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met 't erf Bekkink in de marke van Senderen, in 't gericht van Borne. 24 Maart 1764.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 47.

Met dit goed was G. ten Cate beleend op 24 April 1737.

72. Minuteele acte van beleening van Herman van Welvelde met 't goed Bartolding in 't kerspel Borne en 't goed Aeldinge in 't kerspel Dalen. 1551.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 16.

73. Stukken betreffende de beleening van Gerrit Hummel met 't erf De beide Bartelingen in 't gericht van Borne. 1756.

1 omslag.

NB. Zie de regesten N°'. 38, 39, 40.

Met dit goed was de gravin van Rechteren—Almelo beleend op 16 Sept. 1749.

74. Volmacht van G. J. Hummels op C. Verhof, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken met 't erf Bartolding te Hertman. 17 Mei 1764.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 48.

Met dit erf was te voren beleend Gerrard Hummels.

75. Stukken betreffende de beleening van A. J. H. baron van Heeckeren, heer van Nettelhorst, Batingen en de Heest, met 't erf Veldhuis in de boerschap Hertman 1756.

1 omslag.

NB. Zie regesten N08. 36 en 37.

Met dit goed was Z. E. van Hambkoick, heer van Welvelde, beleend op 21 October 1750.