is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Stukken betreffende de uitgifte in achterleen van goederen behoorende tot de heerlijkheid, nè den aankoop der heerlijkheid door de Staten van Drente.

In 't algemeen.

81. Brieven ingekomen bij Mr. J van Lier, ontvanger-generaal van Drente, betreffende de beleening van bezitters van leengoederen behoorende tot de heerlijkheid Ruinen. 1768/69.

1 omslag.

NB. Mr. J. van Lier trad op voor den drost, leendrager der heerlijkheid namens de Staten van Drente. Vergel.ook N°. 9.

82. Publicatie van den drost A. C. graaf van Heiden, namens Drente leendrager der heerlijkheid Ruinen, houdende oproeping van alle onder de leenkamer der heerlijkheid behoorende vasallen, om zich in de eerste 14 dagen van Juni 1769 te doen beleenen met de door hen van de heerlijkheid in leen behouden goederen. 1769.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn: a. de minute; 6. 1 ongeteekend exemplaar ; c. 5 gezegelde en geteekende exemplaren, waarop aanteekening dat ze zijn gepubliceerd resp. te Borne, Yhorst, Ruinerwold, Staphorst en Zuidlaren.

Goederen in 't kerspel Ruinen.

83. Volmacht van J. G. Oosterhuis c s. op H. W. Camerlingh, schulte te Ruinen, om van den heer van Ruinen beleening te verzoeken van Leffert Roelofs met 4/s in 2 veldgerechtigheden in 't veld achter Oldenhave. 7 Juni 1769.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 51.

Dit goed was door J. G. Oosterhuis c. s. aangekocht van Kourt Wikkel c. s., en door laatstgenoemden in openbaren verkoop op 16 Maart 1737 aangekocht van H. W. Camerlingh, schulte te Ruinen.

Goederen in 't kerspel Oosterhesselen.

84. Minuteele acte van beleening van Mr. C. W. Ellents, voor zijne echtgenoote G. Oldenhuis, met een gedeelte van den