is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorkonden, dat Albrecht August graaf van IJsenborg en Budingen, generaal-majoor, en Sophia Dorethea Wilhelmina gravin van Rechteren-Almelo e.1. machtigden Nicolaas Harwig, secretaris en procureur te Vriesenveen, om namens hen van den stadhouder van de leenen der heerlijkheid Rhuinen te verzoeken: 1. bekrachtiging van hunnen verkoop van 't erf De beide Bartelingen, in 't gericht van Borne, boerschap Harthmen, aan Gerrit Hummel te Oldenzaal; — en 2. beleening van Gerrit Hummel met dat erf, waarmede de gravin van Rechteren-Almelo den 16 September 1749 beleend werd. Met medebezegeling door den graaf en de gravin van Ysenborg.

Op den huijse Almelo, den 4en November 1756.

Oorspr. (Inv. N°. 73) op papier; met 4 opgedrukte zegels in zwart lak naast 4 handteekeningen.

39. 1756, November 4.

Claas Koek en Christijaen Nijeuwenhuis leenmannen oorkonden, dat Gerrit Hommels den procureur Nicolaas Harwich machtigde om namens hem van den heer van Runen beleening te verzoeken met 't erf Bertelink in Hartme in 't gericht van Borne door hem aangekocht van Sophia Dorothea Wilhelmina van Rechteren, met machtiging van haren man Albregt August graaf van Isenborg-Budingen ; en voor hem hulde te doen.

Aldus gedaen Oldenzael, den 4 November 1756.

Oospr. (Inv. N°. 73) op papier; met 2 opgedrukte zegels in rood lak naast 2 handteekeningen.

40. 1756, November 6.

Johann Ludwig Evers, rentmeester van den markies van en tot Hondsbroeck vrijheer van Ruijnen en Ruijnerwold enz. en stadhouder van de leenen dier heerlijkheid, verklaart: 1 te bekrachtigen den verkoop door Albrecht august graaf van ijsenborg en Budingen en Sophia Dorothea Wilhelmina gravin van Rechteren-Almelo e.1. van 't erf De beijde Bartelingen, in 't gericht van Borne, boerschap Hartmann, waarmede de gravin 16 September 1749 werd beleend ; — 2. Nicolaas Harwich als gevolmachtigde van den kooper Gerrit Hummel te Oldenzaal daarmede te beleenen; — en 3. van hem hulde te hebben ontvangen.