is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94****. Acte van overdracht door Hinrich, Wessel en JosT van Munster tho Nyenhuiss aan Hinrich vans Munster heer te Ruinen en Elssebe Ripperda e.1. van eene rente groot 6 Philipsguldens uit 't erf van Claess johann Bartols op 't Woldt in 't kerspel Blijdenstein, 25 October 1576. Met acten, waarbij (de vader?) der transportanten de rente in 2 gedeelten verkrijgt van Claes' ouders 1524, 1540.

3 charters.

NB. De jongere charters zijn door de oudere getransfigeerd. Het oudste charter is door den secretaris der heerlijkheid P. E. Meusters in dorso getiteld: „Henrich, Wessel und Joost „van Munster to Nijenhuijs, gebroederen, vercoopen aen H. „Henrich van Münster heere to Runen ses enckelde Phls. gulden „jaerlicken renthen, A°. 1576, N°. 11."

97* (op blz. 34). Acte van verkoop door Hendrik Jans Cramer aan Jan Partels Smit van een huis c.a. in de Ruige Kluft, belast o.a. met eene pacht van 8 pond boter 'sjaars aan 't huis te Ruinen 28 Mei 1752.

1 charter.