is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aleff, zie Adolfus.

Alexander Carel (rijks)yraaf van Heiden tot Laarwoud (heet■ tan Laerwout, Laarwout), (drost van Coevorden en Drente) en q.q. heer van Ruinen, 1768 (I. 9, R. 50), 1769 (I. 82, K. 51, 52, 56), 1770 (R. 57), 1771 (I. 113, 116 noot, 146).

Andries, Hendrick —, 1651 (I. 156 noot).

Anna Hiddinck, 1750 (R. 43), overleden 1757 (I. 62, R. 43).

— van Hillen, dochter van denyraaf van Tan er, en vrouw van Johann heer te Oroesbeek, 1605 (I. 150, R. 19).

— Smijdt, vrouw van Dr. Willem Frens, 1697 (R. 21).

— van Spanien, weduwe van Haftten, vrouw te Herwijnen, Haaf ten en Heilouw, 1578 (I. 148).

— van Weluelde, wijlen juffer — genaamd van Scheele, 1550 (R. 13).

Anthonius (Antonis, Antoni, Antony, Tonnis)

— Hulshoff, 1764 (R. 48, 49).

— Camerling(h), yerichtschrijver der heerlijkheid Ruinen, 1710 (I. 50 noot), 1710—'25 (I. 50 noot).

— Polman(n), wijlen —, 1548 (li. j 12j;—1600 (1.123), ovrleden 17de eeuw (I. 47 noot); — 17de eeuw (I. 47 noot), kapitein 1642 (R. 20).

— Warders, 1764 (R. 46, 47).

Arent, \

Arentz, S zie Aernt.

Arndt, 1

B. Kiers, zie Bernhardt.

B. J. van Hatturn, zie Burchard Jan.

Bartoldus (Bartholdus, Bartolt, Bartelt)

— Loelefs, 1630 (I. 105 noot).

— Noorthuys, 1771 (I. 146).

— Pauli, predikant te Blijdenstein (op 't Wolt), 1607 (I. 35, 138), 1608 (I. 139), overleden 1648 (1. 36 noot).

— Maurits Sloot tot Ekkelshuijsen, 1697 (R. 27).

= Bartolts (Berthold's dochter, Bartols, Bartholdy, Bartholdi, Bartels)

Gheert 1480 (I. 93, R. 7).

—, Joannes —, 1648 (I. 36 noot).

—, Jan — Smit, 1752 (Aanh. 97*).

—, Ciaess Johann —, 1576 (Aaah. 94****).

—, Lijsbeth vanderEese—,1508 (bladz. 58 noot 1).

—, Regnerus—, 1645 (1.154noot).

Berent (Bherent, Bernt, Bernd, Berndt, Berendt, Bernardus, Bernard, Bernart, Bernhard, Bernhardt)

— Blanckebyll, schoolmeester te Ruinen, 1630 (I. 133 noot).

— Kiers, (raad en) landschrtiver van Drente, 1703—'04 (I. 1), 1704 (I. 8 noot, R. 28), vóór 1710 (I. 50 noot); yerichtschrijver der heerlijkheid Ruinen, 1704(1.142), 1708—'10 (I. 50 noot).

— van Munster (Monster, M Unster), 15de eeuw (I. 4); heer van Ruinen, 1517 (I. 94), 1517 bf '18 (R. 10), 1518 (I. 95 noot, R. 11), 1520 (Aanh. 4*), 1522 (Aanh. 94*, 94**).