is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Pigge, 1594 (I. 12).

— Sassenraat (Sassenraet), genaamd Luunink (Luijnink), advocaat, 1681 (R. 23), overleden 1697 (R. 27).

Berthold's dochter, zie Bartoldus.

Bherent, zie Berent.

Bouwe Tiddens, 1642 (R. 20).

Burchard Jan vaD Hattum, Mr.

1764 (I. 78, R. 45).

C. zie op K.

D. Bentinck tot Diepenheim, 1768 (R. 50).

Dauid van Bourgoendiën, bisschop van Utrecht, 1465 (R. 4), 1478 (R. 6).

Deodatus Carolus Neander, s. theol. cand., schoolmeester (en hulpprediker) te Ruinen, 1646 (I. 135).

Dirck (Dieterich, Derk)

— Cock, 1739 (I. 158 noot).

— Quaede van Bullisheim, c. 1600 ? (I. 149).

— van der Schulenborch, 1465 (R. 4).

E. H. van der Poel, Mr. —, zie Everwyn Hendrik.

E. H. gravin van Schellardt, zie Elizabeth Henriette.

Egbert (Engelbert)

— Gertz., 1600 (I. 123).

— Coster (Custers), 1704 (R. 31), 2de helft 18de eeuw (I. 69).

— Lucas (— Lukas Westbrink), 1754 (R. 35), 1756 (R. 40), 1757 ? (R. 42), 1757 (R. 43), 1769 (R. 51, 52).

— RoeLoffs, c. 1700 (I, 55 noot).

— Wanynge, 1518 (R. 11).

= Egberts (Engberts, Egb.200»),

—, A(lbert) —, 1749 (I. 80, R. 34), 1769 (I. 88, R. 52).

—, G(errit) Koster —, 1769 (I. 86, R. 54).

—, Joannes —, c. 1700 (I. 55 noot).

—, Lucas —, 1697 (R. 25), c. 1700 (I. 55), 1700 (I. 56), 1704 (R. 31).

Elsebe (Elssebe, Elisabeth, Elisabet, Elizabeth)

— Gansneb, zie Elsebe Geertruit.

— Ripperda, 1573 (Aanh. 94***), 1576 (Aanh. 94****).

— (Geertruit (Gertruijdt, Geertruyt)), Gansneb genaamd Tengnegel (Tengnagel), 1681 (Aanh. bij 58), 1697 (R. 27, Aanh. 7*), 1704 (Aanh. bij 8).

— Henriette gravin van Schellar(d)t, 1704 (I. 8, R. 28, Aanh. bij 8).

Engberts, \

Engelbert, } Kgbert

Ernst Brandt, 1697 (R. 26).

Euert (Everhardt)

— van Donseier, 1603 (R. 18).

— Ghysynge, c. 1407 (1. 98).

— Kockman — , 1704 (R. 33), overleden 1743 (R. 33).

— van Leiden, 1478 (R. 6).

= Evers, Johann Ludwig Joachim —, rentmeester van den heer en stadhouder der leenen van Ruinen, 1753 (I. 50 noot), 1754 (R. 35), c. 1756 (I. 54 noot »)), 1756 (R. 37, 40, 41), 1757? (R. 42J)), 1757 (R. 43).

Euphemia (Eufemia) van Langen,

l) Hier alleen stadhouder der leenen.