is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

Nummers Bladz

Inleiding .... 3_ 8

Inventaris 1—159 9—52

A. Archieven der heeren van Ruinen 1—153 9—48

I. Stukken van algemeenen aard . . 1—2 9

II. Stukken betreffende de ontvangst in

leen van de heerlijkheid Ruinen . . 3—10 9—12

III. Stukken betreffende de handhaving door de heeren van de rechten hun als heer toekomende en van de rechten der heerlijkheid 11— 44 12—22

1. Stukken betreffende de handhaving door de heeren van de rechten hun

als heer toekomende 11 — 26 12—16

a. Verschillende rechten 11— 20 12—15

b. Collatierecht ... . 21— 26 15—16

2. Stukken betreffende het verzet van den heer en de ingezetenen tegen 't heffen van contributie door Drente

over de heerlijkheid 27— 32 17—19

3. Stukken betreffende 't verzet van den heer tegen den eisch, dat de predikanten in de heerlijkheid onderworpen zouden zijn aan de synode

van Drente 33— 44 19—22