is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummers Bladz.

IV. Stukken betreffende de administratie der t<>t de heerlijkheid behoorende

goederen 45— 97 22—34

1. Stukken betreffende de uitgifte in achterleen van en andere beschikkingen enz ten opzichte van goederen

behoorende de heerlijkheid tot. . 45— 88 22—32

a. Voorschriften van leenrecht . . 45— 47 22

b. Stukken betreflendegeschillen tusschen den heer en anderen over de al of niet leenroerigheid aan de heerlijkheid van

bepaalde goederen 48— 49 23

c. Stukken betreffende de uitgifte in achterleen en andere beschikkingen enz. ten opzichte van goederen behoorende tot de heerlijkheid, voör den aankoop der

heerlijkheid door de Staten van Drente. 50— 80 23—30

In 't algemeen 50—52 23—24

Goederen in 't kerspel Ruinen. . . 53—56 24—25

Goederen in 't kerspel Dalen ... 57 26

Goederen in 't kerspel Odoorn 58 26

Goederen in 't kerspel Oosterhesselen 59—62 26—27

Goederen in 't kerspel Borne . . . 63—78 27 — 30

Goéderen in 't kerspel Staphorst . . 79 — 80 30 d. Stukken betreffende de uitgifte in achterleen van goederen behoorende tot de heerlijkheid, na den aankoop der

heerlijkheid door de Staten van Drente. 81 — 88 31—32

In 't algemeen , . . 81—82 31

Goederen in't kerspel Ruinen 83 31

Goederen in't kerspel Oosterhesselen 84 31—32

Goederen in 't kerspel Borne . . . 85—87 32

Goederen in 't kerspel Staphorst . 88 32

2. Stukken betreffende 't beheer van goederen door den heer van Ruinen

niet in achterleen uitgegeven . . 89— 97 33—34