is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.. . . . „ Nummers Bladz.

V. Stukken betreffende de bemoeiingen

der heeren met het bestuur der heer-

"jkheid 98—146 35—46

1. Landrechten, willekeuren en voorschriften uitgevaardigd door of met medewerking der heeren .... 98—115 35—38

2. Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van ambtenaren in

de heerlijkheid 116—117 39

3. Stukken betreffende belastingen . 118—119 39—40

4. Stukken betreffende kerkelijke zaken 120—141 40 - 45 Of. Stukken betreffende 't onderhoud van

de kerk of de pastorie te Ruinen . 120—122 40—41

b. Stukken betreffende de uitbetaling van het predikantstractement te Ruinen en

de emolumenten van dien predikant 123—130 41-43

c. Stukken betreffende den bouw eener

school te Ruinen 131 43

d. Stukken betreffende het schoolmeesterstractement te Ruinen. . . 132—136 43—44

e. Stukken betreffende de vaststelling enz. van het predikantstraetement

te Blijdenstein 137 X41 44 — 45

5. Stukken betreffende de administratie

der justitie 142—146 45-46

a Op de goorspraak 142—144 45 46

6. Buiten de goorspraak 145 —146 46

VI. Stukken van particulieren aard afkomstig van de heeren van Ruinen 147—153 46-48

B. Archief van het landrecht .... 154—159 49—52

VII. Stukken afkomstig van het landrecht 154—169 49—52 Regestenlijst 1- 58 53-74