is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten behoeve van Lambert Jonoh Otten, schoolmeester te Schoonebeek, en Anna Wenninge e.1. (het slot ontbreekt);

c. register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 3 October 1627—1671 October 27 en geregistreerd door den schulte over 27 Juni—14 December 1671 ;

d. register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 1662 (?) — 1676 Mei 31 en geregistreerd door den schulte over 12 December 1674 — 1676 Mei 31.

1 deel.

NB. Het eerste beschreven blad is afgescheurd.

Voor het onder b—d genoemde is het boek aan de keerzijde begonnen.

6. „Van daagelijksche rechtshandelingen," „beginnende met „den 13 Sept. 1726". — Protocol van het tot de civiele rechtspraak verhandelde bij schulte en keurnooten van Coevorden, gehouden door den schulte over 18 September 1727—1790 Juni 21.

1 deel.

NB. De oude titel is ontleend aan den inventaris van het schultengerechtsarchief van Coevorden door Mr. S. Gratama (Bijlage II tot het jaarverslag van den rijksarchivaris in Drente over 1889 N°. 30).

Het boek is vooraan geschonden; aan de acte dd. 18 September 1727 gaat vooraf het slot eener andere.

Over 1733—1737 en 1750—1759 zijn geene acten voorhanden (voor het inbinden verloren gegaan?).

Terwijl het eerste gedeelte den naam van protocol verdient, bevat het andere afschriften.

Achter in het boek is afgeschreven het bij schulte en keurnooten van Coevorden over 1738—1740 verhandelde in zake de vordering van J. Visser tegen A. Cock, weduwe van den schulte A. Stuirman, tot teruggave der gelden, door eischer in 't gericht geconsigneerd en ten onrechte (door A. Stüirman?) „gedemanueert".

7. Stukken betreffende het tot de civiele rechtspraak verhandelde bij schulte (en keurnooten) van Coevorden, 1728—1790. Met enkele stukken (gedeeltelijk in afschrift) dd. 1638, 1645, 1655, 1670, 1687,1704, 1712,1715,1724 en z.j.; en (1792?;, 1794.

13 portefeuilles.