is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1802 en geregistreerd door den schulte over 3 Februari — 1 November 1802.

1 deel.

NB. Vergelijk N°. 10.

15. Protocol van acten in voogdij- en huwelijkszaken, gedagteekend dd. 13 Maart 1795—1802 December 10 en geregistreerd door den schulte over 13 Maart 1796—1802 December 11.

1 deel.

10. Stukken wellicht betreffende de werkzaamheid van den schulte in voogdijzaken. (1801?).

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn:

a. een concept-verklaring van overlijden van de grootouders van Berkndina Niterink ;

b. eene aanteekening omtrent den doop van genoemde Berendina en 't overlijden van hare ouders en hare grootmoeder van moederszijde.

Het eerste stuk is geschreven door B. Slingenberg (schulte sedert 1795), 't tweede loopt over 1776—1801.

In t momberprotocol vindt men op 16 Juni 1801 geregistreerd de eedsaflegging der voogden over Johanna Netkring, minderjarige zuster van genoemde Berendina.

III. Schuitambt Schoonebeek. 1795—1802.

NB. Een besluit der landschapsregeering tot splitsing van het schuitambt Coevorden c.a. in Coevorden (stad en heerlijkheid) en Schoonebeek is niet gevonden. Wel blijkt, dat op 27 Mei 1795 de schulte van het vereenigd schuitambt ontslagen was, dat op 29 Mei d. a. v. de verkiezing van A. Ellen tot schulte van Schoonebeek werd goedgekeurd, en op 21 Januari 1796 die van B. Slingenberg tot schulte van Coevorden (resol. Gec. Repr. i.d.). Blijkens de protocollen waren de schuitambten sedert Januari 1803 weder tot één samengevoegd.

17. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, gedagteekend dd 19 Juli 1779—1802 October 23 en geregistreerd door den schulte over (1796—1802)?

1 deel.