is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. „Prothocol van executiën en distractiën voor het scholtambt «Coevorden en Schoonebeek". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten van Coevorden in zake executie van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van of aanwezig in dat schuitambt, gedagteekend 26 Februari 1803—1810 Juli 16 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Met inhoudsopgave.

1 deel.

23. Publicatiën van publieken verkoop en verhuring van onroerend goed in 't schuitambt, na aflezing ingekomen bij den schulte (November 1802?) — 1811 Maart 21.

1 omslag.

NB. Bijna alle stukken zijn publicatiën van publieken verkoop (1806—1811); daarnaast zijn slechts aanwezig de voorwaarden der jaarlijksche verhuring van eenige goederen d.d. 1802—1805, welke eveneens gepubliceerd moeten zijn geweest.

24. Minuten van acten van overdracht van onroerend goed (verkoop, boedelscheiding en ruiling) verleden voor schulte en keurnooten van Coevorden en Schoonebeek (genummerd Nos. 1—71; met lijst tot N°. 68). 7 Juli 1808—1811 Februari 27.

1 portefeuille

25. „Algemeen prothocol van vrijwillige zaken voor het „scholtambt Coevorden en Schoonebeek". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d 20 Mei 1741—1809 Augustus 1 en geregistreerd door den schulte over 8 Januari 1803- 1809 Augustus 1. Met inhoudsopgaven

2 deelen.

26 Minuten van obligatiën en borgtochten verleden voor schulte en keurnooten van Coevorden en Schoonebeek (genummerd Nos. 1—17; met lijst). 22 Juli 1808—1810 Juli 2.

1 portefeuille.

27. „Prothocol van verzegelingen, obligatiën, schuldbekentenissen en fidei-commissen voor het scholtambt Coevorden „en Schonebeek." — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 12 Mei 1746—1810 Juli 2 en gere-