is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Schuitambt Dalen-Oosterhesselen. — 1811.

NB. Het schuitambt Dalen-Oosterhesselen omvatte de kerspelen Dalen (Dalen, Dalerveen, Wachtum en Nijensleek) en Oosterhesselen (Gees, Oosterhesselen, Zwinderen en de Klenke).

33. „Extrackt uit het declaratoir der getekende personen int „caspel Dalen ingevolge publicatie en reseluitien in dato den „24 September 1795." — Gewaarmerkt afschrift d.d. 1796 van de lijst der personen in het schuitambt, die het door Representanten van Drente op 24 September 1796 vastgesteld declaratoir van trouw aan de nieuwe orde van zaken hebben geteekend; met latere onderteekeningen d.d. 1796 en 1797.

1 stuk.

NB. Dit stuk is afkomstig van het hypotheekkantoor, wellicht uit het 2de deel van het register genoemd onder N°. 38.

Het stuk is gewaarmerkt door den schulte. Is het misschien gebruikt door den schulte in zijne rechterlijke functie om vast te stellen, wie als keurnooten konden optreden? Vergelijk b.v. de publicatie van R. en E. d.d. 24 Maart 1789.

34. „Protocol van aangaven in de 40te penning beginnende „met den 11 Meij 1804." — „Prothocol der 40®te penning „over 't schoutampt Dalen en Oosterhesselen, aangelegd April „1804." — Protocol der aangiften in de belasting van den 40sten penning, wegens aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 11 Mei 1804—1805 December 31. Met inhoudsopgave aan de keerzijde van het boek.

1 deel.

NB. Achter de inhoudsopgave volgt nog eene onvoltooide inschrijving eener aangifte d.d. 1808.

35. „N°. 1. Prothocol van contentieuse zaaken staande ter „beslissing van de laage bank, 18}03". — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorende aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 16 Maart 1803—1807 October 13 en geregistreerd door den schulte over 18 Maart 1803—1807 October 14. Met inhoudsopgave aan de keerzijde van het boek.

1 deel.