is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het lste deel is aan de voorzijde gebruikt over 1772- 1810, aan de keerzijde over 1741 — 1756.

Het 2de deel bevat slechts 3 acten d.d. 23 Februari 1811 (geregistreerd 25 Februari 1811).

48. Verklaring van H. RoaiNG en K. Adriaans omtrent van den predikant gepachte goederen, waaraan waardeelen verbonden waren, 1789; met door den schulte in 1739 gewaarmerkt afschrift eener aanteekening d.d. 1644 van Ds. C. Wachloo omtrent de pachtgoederen der pastorie.

1 omslag.

NB. Waarvoor deze stukken zijn gebruikt, is niet bekend.

VII. Schuitambt Zweelo — 1802 en —1811.

NB. Het schuitambt Zweelo omvatte het kerspel Zweelo (Aalden, Benneveld, Meppen, Wesup en Zweelo).

Zie verder het aangeteekende bij VI Sleen.

4». „Prothocol van de collaterale successiën en vrijwillige „verkopinge voor 't caspel Zweelo, begint den 25 April 1788 . Protocol der aangiften in de belastingen van de 30s,e en 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte van Zweelo, en na 1802 alleen voor Zweelo, over 25 April 1788—1810 Februari 12.

1 deel.

NB. Het boek is sedert 1803 aan de keerzijde gebruikt voor de aangiften wegens collaterale successiën.

Zie het aangeteekende bij het hoofd van VI.

50. Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen), gedagteekend d.d. 9 December 1680— 1810 Juli 25 en geregistreerd door den schulte van Zweelo, en na 1802 alleen voor Zweelo, over 29 December 1677-1810 December 4.

2 deelen.

NB. In het l8te deel (d.d. 1677—1715, met enkele latere acten tot 1727) zijn ook geregistreerd acten voor den schulte van Zweelo verleden in voogdijzaken.

Zie het aangeteekende bij het hoofd van \ I.