is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51. Stukken betreffende de werkzaamheden van den schulte met betrekking tot de vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken. 1776, 1777.

1 omslag.

NB. Hierbij eene overeenkomst tusschen de eigenerfden en gevolmachtigden van het kerspel omtrent de vergoeding te genieten door den comparant van het kerspel op den landdag, 1792.

52. Minuten van acten in voogdijzaken, verleden voor den schulte. 1784, 1788.

1 omslag.

NB. Hierbij aanschrijvingen van het departementaal gerechtshof van den Ouden IJsel d d. 1800 en 1801 aan den schulte, vorderende inzending van lijsten van onder voogdij gestelden, en minuten van lijsten over 1776—1797, 1799- 1801.

53. ,Momberprothocol van Zweel, beginnende met (May?) „1748" —Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend dd. 27 Mei 1748—1764 Juni 19 en 4 April 1772 —1810 December 14 en geregistreerd door den schulte van Zweelo, en na 1802 alleen voor Zweelo, over diezelfde tijdvakken.

1 deel.

NB. Het boek is voor de acten dd. 1772—1810 aan de keerzijde begonnen.

Zie het aangeteekende in het hoofd van VI.

VIII. Schuitambt Zweelo—Sleen. — 1803—1811.

NB. Het schuitambt Zweelo—Sleen werd in 1802 gevormd door vereeniging van de beide schuitambten Zweelo en Sleen (zie 't aangeteekende bij VI en VII). In de administratie is niet zuiver rekening gehouden met deze combinatie, zoodat sommige registers der oude schuitambten ook na de vereeniging in gebruik bleven (zie N°». 43, 44, 47, 49, 50 en 53).

54. Aanschrijvingen van president en raden en van den procureur-generaal van het departementaal gerechtshof van Drente aan den schulte d.d. 17 October 1807—1809 December 23.

1 portefeuille.