is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Bij eene enkele minute een eerste afschrift.

Hierin zijn minuten van acten in voogdijzaken aanwezig sedert 17 Maart 1809.

I03 Minuten van acten in voogdijzaken verleden voor den schulte, met enkele daarop betrekkelijke stukken. 8 Juli 18Ü5—1809 April 19.

1 portefeuille.

NB. Minuten van acten in voogdijzaken sedert 17 Maart 1809 zijn aanwezig in de algemeene verzameling der minuten, N°. 102.

104. Regi ster van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 18 Februari 1803—1811 Januari 26 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Voorzien van alphabetische indices op de voornamen der hoofdmombers en der overledenen met nalating van minderjarige kinderen.

3 deelen.

NB. De folieering van 't lsle deel sluit aan aan die van deel 5 van N°. 95. Bij de 2de en 3de deelen vangt telkens eene nieuwe folieering aan.

XI. Schuitambt Westerbork. — 1811.

NB. Het schuitambt Westerbork omvatte het kerspel Westerbork (Balinge, Bruntinge, Elp, Eursing, Garminge, Mantinge, Orvelte, Orvelterveen en Westerbork).

105. Prothocol van aangiften van admissie tot de jacht en de visscherij, door Drost en Gedeputeerden verleend aan personen in 't schuitambt 14 September 1791 — 1803 September 30.

1 deel.

NB. Afkomstig van Mr. J. T. Kymmell te Westerbork.

Voor de aangiften betreffende de visscherij (1791—1794) is het boek aan de keerzijde begonnen.

In 't boek zijn vastgehecht 2 kwijtingen d.d. 1803 en 1805 van den schulte voor afgedragen jachtrechten over 1802 en 1803.

lOtt. Rekening-courant van de storting door den schulte van de aan de 30ste en 40ste penningen over 1799 ontvangen gelden, door de commissie van administratie der financiën over het