is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de keerzijde zijn ingeschreven de „Aangaven van de groote „der geneverketels van 't carspel Beilen", bevattende behalve opgaven van de grootte der te stoken jeneverketels : verklaringen, dat opgeslagen zijn accijnsplichtige goederen, als tabak, thee en koffie, over 29 Maart 1771—1794 April 1.

117. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d d. 8 Mei 16B1—1803 Februari 17 en geregistreerS door den schulte over 25 September 1677—1808 Februari 17. Met indices op de voornamen der betrokken personen.

3 deelen (gemerkt A—C).

NB. Het 3de deel, eindigend 17 Februari 1803, is voor ruim '/j onbeschreven.

In het l8te deel ligt een onvoltooide alphabetische index op de voornamen der betrokken personen.

118. Schuldbekentenissen (ter royeering ingeleverd bij den schulte?). 1722, 1783.

1 omslag.

NB. De acte d.d. 1783 is afkomstig van het hypotheekkantoor; de andere lag in register A der vrijwillige zaken (zie N°. 117). Hierbij een verzoek d.d. 1797 aan den schulte om royement eener schuldbekentenis (afkomstig van het hypotheekkantoor).

119. Minuten van acten in voogdijzaken verleden voor den schulte, en andere stukken betreffende de werkzaamheden van den schulte te dier zake. 1734, 1735, 1751 — 1761, 1768— 1803.

1 portefeuille.

ISO. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 30 April 1725—1803 Januari 24 en geregistreerd door den schulte over dien zelfden tijd.

4 deelen.

NB. De voogdijstellingen zijn veelal minuten.

Reeds in 1725 bestond geen ouder register. Immers de binnentitel van deel 1 (1725 — 1760) luidt: „Prothocol van momboirsaken „beginnende sedert de landsdagh 1725; hebbende geen prothokol „van mijn voorsaat ontfangen."

121. Protocol der aangiften in de belastingen van de 30ete en 4Üs,e penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van