is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaste goederen, gehouden door den schulte over 7 Januari 1803—1806 Januari 22.

1 deel.

NB. De aangiften der collaterale successiën zijn aan de keerzijde geprotocolleerd.

122. Protocol van uittreksels uit of verkorte acten van overdracht van onroerend goed te Beilen, gehouden door den schulte over 12 December 1806— 1811 Februari 23-

1 deel.

NB. Voorin ligt een schrijven d.d. 25 November 1810 van Gr. Oostiks te Hoogeveen (commissaris tot het werk der verponding) aan den schulte van Beilen betreffende ingezonden uittreksels.

123 Prothocol van transporten voor Hijkersmilde en Klooster„veen". — Protocol van uittreksels uit de acten van overdracht van onroerend goed te Hijkersmilde en Kloosterveen, gehouden door den schulte over 10 December 1806--1811 Februari 27.

1 deel.

124. „Protocol van transporten voor Hoogersmilde".— Protocol van uittreksels uit of verkorte acten van overdracht van onroerend goed te Hoogersmilde, gehouden door den schulte over 8 December 1806 — 1811 Februari 27.

1 deel-

NB. Dit boek —, waarvan de oorspronkelijke titel op de voorzijde luidde „Mombaarprotocol van Hoogersmilde", — was oorspronkelijk gebruikt voor de registratie van 2 acten d.d. 27 Maart 1802 en 13 Januari 1803 (op diezelfde dagen geregistreerd), inhoudende respect, een éénkindschapscontract en een testament. De alphabetische index betreft deze beide acten. — Later is het boek gebruikt voor het in den tekst omschreven doel.

125. „Contentieuse saken '■— Register van het

verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d 14 Januari 1803—1810 November 3 en geregistreerd door den schulte over 3 Maart 1803 1810 November 23

1 deel.