is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Maart 1803—1809 Juni 30 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd.

1 deel.

132. Acte van aanstelling van Frederick Nijsing tot schulte te Beilen.

11/21 Maart 169-4.

1 charter.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 3 (Mr. J. T. Kymmell, te Westerbork).

XIII. Schuitambt hijkersmilde-Kloosterveen. 1795—1802

NB. Het schuitambt Hijkersmilde-Kloosterveen is in 1795 gevormd uit deelen der schuitambten Beilen en Rolde (zie aldaar). Op 19 November 1802 werd het weder opgelost in het schuitambt Beilen (t. z. pl.).

133. „Hijkersmilde en Cloosterenveen". — „Prodecol van Hrjker„smilde en Cloosterveen van de obligatiën en versegelen. 1795" — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 12 October 1779—1802 Juli 16 en geregistreerd door den schulte over 11 Nov. 1790 (lees 1795) — 1803 Januari 11.

1 deel.

NB. Voor het eigenlijke register zijn op fol. lm0 en verso ingeschreven 2 acten resp. d.d. 7 Juli 1802 (gereg. 10 Juli 1802) en 5 Juni 1792 (gereg. 11 Januari 1803).

Onder de acte d.d. 5 Juni 1792 staat, dat zij is „ge protocolleert int generaal prothocol van Hoge Smilde fol. 2''. Dit is de eenige acte, die is ingeschreven na de vereeniging van Hijkersmilde en Kloosterveen met Beilen.

Voorin het deel ligt een blad uit een register, hetzelfde in eerste afschrift bevattende, als op bladen 1 en 2 is afgeschreven; en een lijstje van schuldbekentenissen in het deel geregistreerd ten laste van J. van Dijk en Antje Cornelis e. 1.

134- Acten (meest minuten) in voogdijzaken verleden voor den schulte. 25 Maart 1796 — 1802 Augustus 20

1 portefeuille.

NB. Bij sommige acten enkele desbetreffende stukken.