is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Dieverder dingspel.

XIV. Schuitambt Meppel. — 1811.

NB. Het sehultambt Meppel, Colder- en Nijeveen omvatte de kerspelen Meppel (Meppel en de Oosterboer), Colderveen en Nijeveen.

Bij besluit van Representanten d.d. 21 April 1795 werd het schuitambt in twee gesplitst: 1. Meppel (Meppel en de Oosterboer) en 2. Colder- en Nijeveen.

Bij besluit van het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 19 November 1802 werd deze toestand slechts in zooverre gewijzigd, dat de Zomerdijk met de daarop staande huizen aan Colder- en Nijeveen werd ontnomen en onder het schuitambt Meppel gebracht.

136 Aanschrijvingen en beschikkingen op verzoeken om inlichting, ontvangen door den schulte; met stukken, na afkondiging door den schoolmeester, door den schulte terugontvangen. 1748—1750.

1 omslag.

NB. Deze stukken zijn afkomstig uit verzameling N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden).

Bij de beschikking omtrent het vinden van de kosten der herstelling eener brug en straat te Meppel zijn aanwezig verschillende stukken op die zaak betrekkelijk.

137. Informatiën en andere stukken betreffende het door den schulte verrichte in lijfstraffelijke zaken. 1748—1750.

1 portefeuille.

NB. Afkomstig uit de verzameling genoemd in N°. 136 noot.